مجازی سازی و شبکه

 • VMware esxi چیست؟

  مهم ترین ابزار شرکت VMware می‌باشد که در Virtualized Sever Architecture به عنوان Virtualization Layer مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  VMware ESXi در واقع نوعی سیستم‌ عامل محسوب می‌شود که مستقیما برروی سخت افزار قرار می‌گیرد و Host less می‌باشد. VMware ESXi آخرین ورژن از سری نرم‌افزاری VMware Hypervisor است. در ادامه توضیحی بر Hypervisor خواهیم داشت.
  برای مدیریت ماشین‌های مجازی که بر روی VMware ESXi وجود دارد میتوان از نرم افزار vSphere کنیم.

 • vSphere چیست؟

  ESXi سیستم عاملی است که به صورت (CLI (Command line Interface می باشد.
  شرکتVMware برای مدیریت ماشین های مجازی روی بستر ESXi ، نرم افزاری پیشنهاد می‌دهد که محیطی (GUI (Graphical user interface را برای Admin های شبکه فراهم میکند.
  از طریق این نرم افزار می توان اتصال، مدیریت ودسترسی ماشین‌های مجازی مستقر بر روی سرور با بستر ESXi را مدیریت کرد. این نرم افزار کاربردی vSohere نام دارد.
  از طریق Vsphere می توان مدیریت یکپارچه Server ها را که از طریق vcenter انجام میشود را نیز انجام داد. به طور کلی دز زمان برقراری اتصال می توان IP مربوط به vCenter و یا Esxi را به Vsphere بدهیم.

 • vCenter چیست؟

  ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که اگر چندین سرور فیزیکی در سازمان داشته باشیم، آیا مدیریت و دسترسی به ماشین‌های مجازی بر روی آن به صورت یکپارچه امکان پذیر است یا نه؟ برای این این کار بایستی از محصول vCenter شرکت VMware که با vCSA هم شناخته می‌شود، استفاده کنیم.
  در واقع vCenter نرم‌افزاری است که بر روی Windows Server ویا Linux Open SUSE می‌شود و امکان مدیریت یکپارچه سرورها را به ما می‌دهد.

خدمات ما

کاهش هزینه های سخت افزار

کاهش هزینه های سخت افزار

با استفاده از نرم افزار کلینیک شرکت ابتکار، نوبت دهی مراجعین، محاسبه مبلغ جراحی، محاسبه سهم شرکاء و موارد مدیریتی دیگر به راحتی انجام میپذیرد.

بهینه سازی مدیریت شبکه

بهینه سازی مدیریت شبکه

از طریق این نرم افزار کلینیک ها با شرکای تجاری خود از جمله معرف ها، پزشکان ، هتل ها و آزمایشگاه ها برقرار میشود.

افزایش اطمینان و امنیت سرور

افزایش اطمینان و امنیت سرور

نرم افزار کلینیک این امکان را دارد که با سایر نرم افزار های مالی و حسابداری ، ارتباط برقرار کرده و لینک شود.